Styrelse

Hervor Svenonius, ordf.
Mobil 0706-446687
e-post: hervor.svenonius@gmail.com

Styrelsen består dessutom av:
Birgitta Ejner, sekr, tel. 070-834 44 78
Margareta Bjurklo, kassör, tel. 073-060 10 25
Lena Agnred, tel. 073-977 47 10
Evalena Lübeck, tel. 070-352 52 13
Madeleine Grünewald, tel. 054-53 49 22
Birgitta Nordling-Olsson, tel. 070-863 59 79

Arbetsgrupp för abonnemang:
Fredrik Olin, tel. 0730-50 44 49
Lena de Vogel, tel. 076-392 89 01

Valberedning:
Lena Hederos och Marta Lidén