Kontakt

Karlstads Teaterförening
Älvgatan 7
65225 Karlstad
e-post: karlstads.riksteaterforening@gmail.com

Eller ordförande
Hervor Svenonius
tel: 070/6446687
e-post: hervor.svenonius@gmail.com