Demokratins gränser

ETT LOKALT NÄTVERK I KARLSTAD MED OMNEJD

Projektet Demokratins gränser är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd under hösten 2017 och våren 2018.

Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser.

Vår målsättning är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under hösten och nästa vår skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?

Genom att projektet omfattar ett brett utbud av deltagande föreningar, organisationer och institutioner kan vi nå ett stort antal grupper i samhället och därmed också erbjuda många olika forum för möten mellan människor. I sann demokratisk anda!

Deltagande aktörer:
Karlstads Riksteaterförening
Riksteatern Värmland
Värmlands Museum
Wermland Opera
Karlstads Universitet
Värmlands Konstförening
Brottsförebyggande centrum
ABF
Folkuniversitetet
Studieförbundet Vuxenskolan
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Karlstads Bokcafé
Humanistiska föreningen
Sensus
Amnesty International Karlstad
Värmlandsteatern
Konstfrämjandet
AFS – Interkulturell utbildning
Hembygdsgillet
Molkoms Folkhögskola